Проектиране на сгради

“Инком Дизайн” предлага пълния спектър от услуги, касаещи проектирането на сгради в това число:

  • Идейни и работни проекти за жилищни, обществени и промишлени сгради.
  • Оценка на възможностите на терена.
  • Предпроектни проучвания.
  • Реконструкции.
  • Спецификации.
  • Екзекутивна документация.

Коментарите са забранени.